संविधानाच विषयी माहिती, मूलभूत हक्क व अधिकार

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी देशाला राज्यघटना प्रदान केली तो हाच दिवस. ह्या महत्वपूर्ण घटनेस आज ७२ वर्षे पूर्ण झाली. संपूर्ण संविधान अजुनही सर्व नागरिकांनी जाणून,आपण जागरुक रहायचं आहे !डॉ. बाबासाहेबांनी “संविधान”मानाने जगण्यासाठी दिलं आहे.आपल्याला “वाचायचं” असेल,तर हे “संविधान…..”आपण “वाचायला” हवं आहे !समस्या कुणाकडे मांडायच्या ?कधी मांडायच्या ?हक्क आणि अधिकारानुसार,आपल्या मताच्या …

संविधानाच विषयी माहिती, मूलभूत हक्क व अधिकार Read More »